Realizowane projektyPROJEKT "ZAWODOWCY NA START"

Od roku szkolnego  2017/ 2018  w naszej szkole realizowany jest projekt unijny „Zawodowcy na start”. Przez ostatnie miesiace  zrealizowaliśmy już wiele zaplanowanych w projekcie zadań, w tym: warsztaty „Budowanie i zarządzanie zespołem, praca zespołowa”, ”Zarządzanie czasem i odporność na stres”, „Inteligencja emocjonalna w praktyce”, oraz , kurs baristyczny, kurs barmański, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs „Księgowość malej firmy”, kurs „Zastosowanie Excela w finansach małej firmy”, kurs grafiki komputerowej, szkolenie w ramach „Akademii Dietetyka i Akademii Zdrowej Żywności” w Warszawie w SGGW. W trakcie realizacji jest kurs sommelierski i zajęcia z języka angielskiego w biznesie. Przedstawiamy fotoreportaż z realizacji poszczególnych zadań, które są już za nami: Kurs barmański, kurs baristyczny, sommelierski i Akademia Zdrowej Żywnosci, kurs grafiki komputerowej, zastosowań excela, księgowość małej firmy, obsługa kasy fiskalnej.

ERASMUS+ GRASZ O EUROPEJSKI STAŻ - podsumowanie 

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Już Konfucjusz zauważył potęgę zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie. Kontakt z obiektem naszych zainteresowań, obserwacja, możliwość przetwarzania informacji na działanie to sposób, który czyni praktyka z każdego ucznia. Takimi „praktykami” stała się grupa uczniów z Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Przez cztery tygodnie 7 uczniów klas technikum hotelarstwa oraz 9 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych zdobywało doświadczenie zawodowe na stażach w Grenadzie.

Ta kolejna grupa uczniów Iwaszkiewicza ponownie uczestniczyła w projekcie Erasmus + zorganizowanym przez Szkołę w ramach współpracy z firmą UPEMI. Dzisiaj w szkolnym bistro „Hiszpańskie Smaki” została podsumowana tegoroczna edycja projektu Grasz o Europejski Staż.
Uczestnicy projektu pochwalili się zdobytymi umiejętnościami kulinarnymi i obsługi przed społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi. Bistro zaszczyciły swoja obecnością pani Urszula Opasiak Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie oraz przedstawicielki firmy UPEMI – panie Natalia Kamińska i Joanna Olizarowska. W trakcie oficjalnego spotkania z Dyrekcją Szkoły, Panią Hanną Bonecką oraz Wicedyrektorem, Panią Renatą Skoneczną-Leśniewską, uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty, zaświadczające realizację stażu oraz zaświadczenia ukończenia przygotowującego kursu języka hiszpańskiego.

Goście, otoczeni aromatem zupy z soczewicy z chorizzo, rozsmakowani w empanadillas z garbanzos, oczarowani słodkością churros i nutą pomarańczowego ciasta, przenieśli się w klimat słonecznej przyjaznej Andaluzji. Nauczyciele i uczniowie Iwaszkiewicza wyrażają nadzieję, że za rok o tej samej porze będą mieli szansę podsumowywać kolejny wyjazd projektowy.

A.Mućka

PROJEKT - Młodzi z "Iwaszkiewicza" na rynku pracy

Od 01.08.2014r. do 31.08.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt unijny „Młodzi na rynku pracy” prowadzony przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group” sp. z o.o. z Warszawy, w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim.

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko. Pojawiają się nowe trendy, sposoby na życie i oczekiwania wobec niego. Obejmują każdy aspekt funkcjonowania jednostek oraz całych społeczeństw. Te dynamiczne zmiany szczególnie odczuwalne są w przypadku rynku pracy. Nadążanie za nimi to nie tylko wyzwanie dla pracodawców i pracowników, ale przede wszystkim dla szkół kształcących przyszłych specjalistów w określonych, aktualnie atrakcyjnych, dziedzinach. Wyjątkowa lokalizacja powiatu sochaczewskiego pomiędzy aglomeracjami warszawską, łódzką i płocką oraz znaczenie Sochaczewa na arenie krajowej wymagają od naszego rynku edukacyjnego szczególnie elastycznego dostosowywania się do aktualnych potrzeb lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Młodzież naszego powiatu od pokoleń miała szanse zdobywać zawód w szkołach kształcących w ramach techników i zasadniczych szkół zawodowych. Jednak dobrze wiemy, że dzisiejsze czasy wymagają od absolwentów szkół zawodowych nie tylko dyplomu ukończenia szkoły i tytułu zawodowego, ale i doświadczenia. Tacy specjaliści są obecnie najbardziej cenionymi i poszukiwanymi pracownikami. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie już od ponad 50 lat kształci „zawodowców” w ramach szkół, które od 2001 roku funkcjonują jako zespół. W środowisku lokalnym posiada opinię szkoły wymagającej, która przekazuje wiedzę i umiejętności, rozwija w uczniach ducha przedsiębiorczości i przygotowuje ich do wyzwań współczesnego świata. Jednym z aspektów kształcenia specjalistów w „Iwaszkiewiczu” jest praktyczna możliwość poszerzania umiejętności, nauki przez praktykę i doświadczenie. Idealną możliwością do podwyższania jakości nauczania są projekty unijne aktywizujące młodych, przyczyniające się do ciągłego podnoszenia kompetencji przyszłych pracowników. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza może poszczycić się doświadczeniem w realizacji projektów skierowanych do przyszłych absolwentów szkół kształcących w zawodzie: „Absolwent Zespołu szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” (rok szkolny 2009/2010), „Absolwent Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy” (rok szkolny 2009/2010) oraz „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów powiatu sochaczewskiego” (rok szkolny 2010 - 2013). W bieżącym roku szkolnym  2014/2015 „Iwaszkiewiczowi” jako jedynej szkole w powiecie sochaczewskim po raz kolejny udało się przystąpić do finansowanego z funduszy europejskich projektu skierowanego do kształcącej się zawodowo młodzieży.


PROJEKT - Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie uczniowie klas II liceum ogólnokształcącego o profilu biznesowym oraz uczniowie technikum ekonomicznego i technikum organizacji usług gastronomicznych uczestniczą w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Jest to program opracowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, z którą szkoła podjęła współpracę zgłaszając uczniów do programu w LO, w ramach przedmiotu uzupełniającego Ekonomia w praktyce,  w szkole realizowanego  pod nazwą Minibiznes. W klasie trzeciej technikum program jest realizowany na zajęciach specjalizacji, które są  prowadzone w formie gry edukacyjnej. Jest to innowacyjna działalność polegająca na założeniu i prowadzeniu na terenie szkoły własnego miniprzedsiębiorstwa w formie spółki jawnej, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie zagadnień ubezpieczeń społecznych i przepisami prawa podatkowego. Każdy z uczniów jest wspólnikiem miniprzedsiębiorstwa, który wpłacając własną część kapitału, ma jednocześnie prawo do udziału w zyskach  miniprzedsiębiorstwa.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości udostępniła na własnej platformie  edukacyjnej wszystkie materiały potrzebne zarówno uczniom, jak i nauczycielowi, który czuwa nad poprawnością działań młodych przedsiębiorców. Jest to bogaty zasób materiałów dydaktycznych w postaci filmów, prezentacji, scenariuszy lekcji, ćwiczeń, bieżących aktualności z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.  Opublikowane materiały edukacyjne ułatwiają i uatrakcyjniają zajęcia, które mają na celu przygotowanie młodzieży  do zdobycia własnych doświadczeń na gruncie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Utworzone miniprzedsiębiorstwa zostały zarejestrowane na platformie  FMP – otrzymały licencję, własny login i hasło dostępu, które umożliwiają korzystanie z wymienionych materiałów. Program nauczania opracowany przez specjalistów  działających w FMP opiera się na kilku blokach tematycznych są to:

- pomysł na biznes - plan działania, - organizacja i zarządzanie, - marketing,- finanse

Treści z programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo są zgodne, a niekiedy wykraczające poza treści  podstawy programowej przedmiotu uzupełniającego – ekonomia w praktyce. Opiekę nad młodymi przedsiębiorcami, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zakresie planowania własnej kariery zawodowej sprawuje Renata Leśniewska- Skoneczna.

Uczniowie LO założyli miniprzedsiębiorstwo pod nazwą „Coś więcej o czymś”. Działalność ta ma polegać na organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy będą z młodzieżą dzielić się własnym doświadczeniem zdobytym na drodze kariery zawodowej czy realizowanej pasji.

Uczniowie technikum założyli firmę „Lunch Time”, która zajmuje się wyrobem i sprzedażą kanapek na terenie szkoły, który jest dla firmy rynkiem zbytu z określonymi potrzebami, które chcieliby zaspokoić.

Każde miniprzedsiębiorstwo wyłoniło kadrę zarządzającą w postaci: dyrektora naczelnego, dyrektora finansowego i dyrektora ds. marketingu – odpowiedzialnych i kierujących miniprzedsiębiorstwem, firmy zaplanowały swoją działalność pisząc biznesplan i od listopada 2013 roku wcielają w życie własny pomysł na minibiznes.

Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z uzyskaniem przychodu i poniesionymi w związku z tym kosztami są ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej. Wyliczony na jej podstawie podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeń społecznych i składka zdrowotna ( w tym przypadku do celów edukacyjnych podstawa wyliczania składki podzielona przez tysiąc) są w określonym terminie przekazywane i zasilają fundusz Rady Rodziców. Zysk powiększa kapitał spółki i zostanie wraz z zakończeniem działalności, najpóźniej do 31 maja 2014 roku, podzielony wśród wspólników, którzy zakończą swoją pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią w życiu działalność, która może dać im satysfakcję, samorealizację oraz zapewni dochód i samowystarczalność w dorosłym życiu, w które już niedługo wkroczą.

Udział w grze edukacyjnej to innowacyjna forma nauczania - poprzez zdobywanie własnego doświadczenia, które pomoże młodzieży przygotować się do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, w  szczególności w zakresie planowania kariery zawodowej i samo zatrudnienia.

Renata Leśniewska-Skoneczna


  Komunikat z dnia 04.02.2014 r.

Szkolni biznesmeni

Miniprzedsiębiorstwo Lunch Time już ponad 2 miesiące prężnie działa na terenie Zespołu Szkół  im. Jarosława  Iwaszkiewicza w Sochaczewie. W tym czasie wprowadziliśmy kilka modyfikacji, które poprawiły funkcjonowanie naszego małego szkolnego biznesu. Jedną z nich była zmiana na stanowisku dyrektora  ds. marketingu. Już dziś możemy pochwalić się stopniowo wzrastającymi zyskami, które przedstawimy Wam na koniec naszej działalności. Mamy nadzieję, że sprzedawane przez nas kanapki przypadły do gustu nawet najbardziej wyrafinowanym podniebieniom. 

W najbliższym czasie planujemy urozmaicić  ofertę kulinarną i mile Was zaskoczyć.

           

                                                                                                             Ekipa Lunch Time