Znak Jakości Szkoły- Srebrna Szkoła 2018


W XX jubileuszowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2018, Zespól Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza otrzymał tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.

Technikum w Iwaszkiewiczu od sześciu lat zajmuje wysokie miejsca w rankingu najlepszych szkół w Polsce  i jest  najwyżej plasowanym Technikum w Powiecie Sochaczewskim. W roku 2015 i 2016 otrzymaliśmy „Brązową Tarczę” , w 2017 roku byliśmy na 38 miejscu na Mazowszu – dziś jesteśmy na  21 wśród mazowieckich placówek. Znacznie  awansowaliśmy też w ogólnopolskim rankingu szkół z 246 miejsca na 179.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na mocy złożonego zamówienia Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo "Perspektywy" – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

  • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
  • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
  • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
  • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

W załączeniu przekazujemy Znak Jakości Szkoły w rozdzielczości do druku.

Z poważaniem,
Perspektywy