Kierunki kształcenia na rok 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowychZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W SOCHACZEWIE

96-503 SOCHACZEW  ul. CHOPINA 99A, tel./fax 863 25 75

96-503 SOCHACZEW  ul. CHODAKOWSKA 16 tel. 863 32 21, tel./fax 863 32 27


oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów

na rok szkolny 2019/2020

 

 

TYP SZKOŁY

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /nauka trwa  3 lata

 

Ø  Klasa  społeczna

 

Ø  Klasa artystyczna

 

 

Ø  Klasa służb mundurowych

Język polski, matematyka ( do wszystkich klas)


Ø język obcy, wiedza o społeczeństwie lub geografia

 

Ø język obcy, wiedza o społeczeństwie lub geografia

 

Ø język obcy, wiedza o społeczeństwie lub biologia

TECHNIKUM / nauka trwa  4 lata


Ø  Ekonomiczne

Ø  Rachunkowości

Ø  Hotelarstwa

Ø  Reklamy

Ø  Żywienia i Usług Gastronomicznych

Język polski, matematyka ( do wszystkich klas)

Ø język obcy, geografia

Ø język obcy, geografia

Ø język obcy, geografia

Ø język obcy, informatyka

Ø język obcy, biologia


JĘZYKI OBCE

W Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

 

Ø  język angielski

Ø  niemiecki

Ø  francuskioferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych

na rok szkolny 2019/2020

 

TYP SZKOŁY

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /nauka trwa  4 lata

Ø  Klasa  biznesowa  

( matematyczno – geograficzna )


Ø  Klasa służb mundurowych

 

 

Ø język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

Ø język polski, matematyka, język obcy, historia

TECHNIKUM / nauka trwa  5 lat

Ø  Ekonomiczne

Ø   Rachunkowości

Ø  Hotelarstwa

Ø Reklamy

Ø  Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Ø język polski, matematyka, język obcy, geografia

Ø język polski, matematyka, język obcy, geografia

Ø język polski, matematyka, język obcy, geografia

Ø język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Ø język polski, matematyka, język obcy, biologia


JĘZYKI OBCE

W Liceum Ogólnokształcącym i Technikum

 

Ø  język angielski

Ø  niemiecki

Ø  francuskiDYSPONUJEMY:

 

·         2 pracowniami internetowymi

·         2 multimedialnymi pracowniami komputerowymi do kształcenia zawodowego

·         Dobrze wyposażonymi bibliotekami książek i czasopism z 2 Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej

·         Doskonale wyposażoną biblioteczką do nauki przedmiotów zawodowych

·         Fachowym oprogramowaniem księgowym do przedmiotów ekonomicznych oraz oprogramowaniem do gastronomii i hotelarstwa wykorzystywanym na zajęciach edukacyjnych

·         Nowoczesną pracownią technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta

·         Świetlicą szkolną

·         Szkolną salą gimnastyczną z zapleczem i siłownią

·         Atrakcyjnymi ofertami praktyk dla zawodów: technik ekonomista, technik organizacji reklamy na terenie Sochaczewa i Warszawy

·         Ofertą praktyk w hotelach Novotel, Sheraton, Sobieski, Mazurkas, Westin, Radisson, MDM na terenie Warszawy i okolic dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa

 

 OFERUJEMY  DODATKOWO:

·         Udział w projekcie „Zawodowcy na start” współfinansowanym ze środków UE dla uczniów technikum

·         Stały dostęp do Internetu oraz WiFi we wszystkich budynkach szkolnych

·         Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego dla dziewcząt i chłopców

·         Współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC w ramach projektu „PEACE Cross-cultural Understanding”

·         Współpracę z firmami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

·         Współpracę z firmą Gawo Prowork organizującą wyjazdy Au Pair  do Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej dla absolwentów szkoły

  

Z NAMI DOBRZE ZDASZ MATURĘ

I EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE!

 


 INFORMACJI W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY

CZYNNY W GODZ 8.00 – 15.30

TEL. (46) 863 32 21, (46) 863 25 75