Kierunki kształcenia na rok 2018/2019


 DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW: 25.04.2018r. 

w budynku szkoły przy ul. Chopina 99a


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019 do następujących klas:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (klasy/profile)

Ü  klasa artystyczna: innowacja pedagogiczna „Sztuka, kultura, media”

o    przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, historia,

o    przedmioty uzupełniające (od 2 klasy) rozwijające umiejętności artystyczne: malarstwo, rysunek, fotografia, historia sztuki i regionu, małe formy teatralne.

Ü  klasa społeczna; innowacja pedagogiczna „Elementy psychologii społecznej”

o    przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, historia,

o    przedmioty uzupełniające (od 2 klasy) rozwijające umiejętności interpersonalne, z zakresu psychologii społecznej, analizy tekstów o tematyce społecznej.

Ü  klasa służb mundurowych: innowacja pedagogiczna „Bezpieczeństwo narodowe”

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia,

o    przedmioty uzupełniające (od 2klasy) rozwijające umiejętności z zakresu samoobrony, sprawności fizycznej, psychologii zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Ü  klasa personelu pokładowego: innowacja pedagogiczna „Kompetencje  personelu pokładowego”

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia,

o    przedmioty uzupełniające (od 2klasy) rozwijające umiejętności z zakresu obsługi sprzętu pokładowego, procedur ewakuacyjnych, zasad obsługi pasażera.

TECHNIKUM

Ü  ekonomiczne, innowacja pedagogiczna „Miniprzedsiębiorstwo”

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

o    przedmioty zawodowe z zakresu ekonomii, rachunkowości, programów finansowo – księgowych, język obcy zawodowy

Ü  hotelarstwa, innowacja pedagogiczna „Informacja turystyczna”

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

o    przedmioty zawodowe z zakresu hotelarstwa, podstaw turystyki, marketingu, obsługi informatycznej w hotelarstwie, język obcy zawodowy.

Ü  organizacji reklamy, innowacja pedagogiczna „Szkolna agencja kreatywna”

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

o    przedmioty zawodowe z zakresu sprzedaży produktów reklamowych, marketingu, wizualizacji, organizacji i technik reklamy, fotografii reklamowej, projektowania kampanii reklamowej, język obcy zawodowy.

Ü  żywienia i usług gastronomicznych, innowacje pedagogiczne „Szkolne bistro”,” Catering dietetyczny”.

o    przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia

o    przedmioty zawodowe z zakresu gastronomii, żywienia, obsługi konsumenta, język obcy zawodowy.


WIĘCEJ INFORMACJI:  http://iwaszkiewicz.edu.plwww.facebook.com/ZSIwaszkiewicz