Kierunki kształcenia na rok 2017/2018
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie na rok szkolny 2017/2018:

w czteroletnim Technikum można kształcić się w zawodach:

  •        technik ekonomista
  •        technik organizacji reklamy
  •        technik hotelarstwa
  •        technik żywienia i usług gastronomicznych


w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym proponowane są profile:

  •       społeczno -  geograficzny z elementami psychologii
  •       służb mundurowych i ratownictwa


w trzyletniej Branżowej Szkole I stopnia oferowane są zawody:

  •      kucharz
  •      sprzedawca- młodociany pracownik